Rhinestone Net Pattern Fringe Stretch Bracelet - Tigbul's Variety Fashion Shop
Rhinestone Net Pattern Fringe Stretch Bracelet - Tigbul's Variety Fashion Shop

Rhinestone Net Pattern Fringe Stretch Bracelet

Regular price $ 18.00

Imported
RHINESTONE NET PATTERN FRINGE STRETCH BRACELET
3.5 X 3.75 INCH
Silver.Gold 
FBJ 

Rhinestone Net Pattern Fringe Stretch Bracelet